d*****3

2023-02-22 04:48:19 87

Đã dùng nhiều lần khá ok. Sản phẩm không mùi, độ dày vừa không quá dày. Rẻ, khá oke và không gây ngứa
Review sản phẩm
Whisper - Review Băng Vệ Sinh Whisper có cánh đêm 16 miếng
Công ty P&G

Sản phẩm Review: Băng Vệ Sinh Whisper có cánh đêm 16 miếng

Xem chi tiết sản phẩm