Nền tảng UGC (User-Generated Content)

UGC*: User-generated Content là nội dung do người sử dụng/ tiêu dùng tạo

Tập hợp & sử dụng nội dung đánh giá của người dùng sản phẩm nhằm thúc đẩy tình yêu thương hiệu & gia tăng mua hàng.

Happy Users Happy Contents Brand Trust New Users

UGC Generator

Chủ động thu thập review, rating của người dùng bằng email, sms.
Thúc đẩy người dùng chia sẻ trải nghiệm thực tế (hình ảnh, video).

UGC Display

Hiển thị tuỳ chỉnh, tự động UGC (ảnh/video) trên website.

UGC Gallery

Tạo sự sống động & tin tưởng cho website bằng công cụ tạo trang trưng bày UGC đẹp mắt.

UGC E-Commerce

Tạo Nút UGC Click-to-buy & Tag sản phẩm vào từng UGC.
Tự động xoay vòng hiển thị & tối ưu chuyển đổi mua hàng từ UGC.

UGC Analytics

Đo lường tần suất hiển thị, tỷ lệ tương tác & hiệu quả chuyển đổi trên từng UGC.

Happer - Biến nội dung đánh giá của người tiêu dùng
thành tài nguyên của thương hiệu

Tăng tin tưởng của khách hàng

Tăng mức độ tương tác

Tăng tỉ lệ chuyển đổi

Loading
Your message has been sent. Thank you!