Bình luận trên blog, xếp hạng và đánh giá, các bài đăng trên mạng xã hội được gắn thẻ … chúng có thực sự tác động...

Bình luận trên blog, xếp hạng và đánh giá, các bài đăng trên mạng xã hội được gắn thẻ … chúng có thực sự tác động đến thứ hạng tìm kiếm trên trang web của brand không? Đây là những gì marketer cần biết.

Nội dung do người dùng sáng tạo (User-generated content – UGC) có thể giúp nâng cao giá trị nội dung trên một trang bằng cách thêm góc nhìn mới và thông tin thú vị cho những người đọc khác – và doanh nghiệp không tốn một đồng nào cả.

Các loại UGC phổ biến được sử dụng để tăng số lượng từ cho website bao gồm nội dung được gắn thẻ từ mạng xã hội, nhận xét trên blog, xếp hạng và đánh giá và các bài đăng trên diễn đàn.

Nhưng UGC có thể ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm tự nhiên của website không?

Đọc tiếp để tìm hiểu xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa nội dung do người dùng tạo và thứ hạng được cải thiện của Google hay không.

Nhận định: Nội dung do người dùng sáng tạo là một yếu tố xếp hạng

Nội dung do người dùng sáng tạo là gì?

UGC có thể là văn bản, hình ảnh, video hoặc một số dạng nội dung khác (ví dụ: bình luận trên blog, bài đăng trên diễn đàn, bài đánh giá sản phẩm) nói về một thương hiệu, doanh nghiệp hoặc sản phẩm bởi một người không có mối quan hệ ràng buộc với doanh nghiệp.

Các marketer có thể sử dụng UGC để tạo ra sự tương tác hoặc hứng thú xung quanh thương hiệu/trang web của mình, nâng cao số lượng và chất lượng nội dung, và thậm chí giúp ích cho SEO.

Ví dụ điển hình là Amazon với những bài đánh giá đã góp phần vào sự trỗi dậy và thống trị của nó.

Nhưng UGC có thực sự là một yếu tố xếp hạng của Google?

Bằng chứng cho nội dung do người dùng tạo như một yếu tố xếp hạng

Google nhắc đến spam do người dùng tạo ra trong tài liệu SEO Nâng cao của Trung tâm Tìm kiếm của Google:

“Đôi khi, nội dung rác (spam) có thể được tạo ra trên một trang web tốt bởi những người dùng ác ý. Những nội dung rác này thường được tạo ra trên các trang web cho phép người dùng tạo trang mới hoặc thêm nội dung vào trang web ”.

Không phải tất cả các trang web sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

“Tuy nhiên, nếu trang web có quá nhiều nội dung rác do người dùng tạo, điều đó có thể ảnh hưởng đến đánh giá của Google về trang web, điều này cuối cùng có thể dẫn đến việc Google thực hiện xóa hoặc hạ cấp toàn bộ trang web.”

Google tiếp tục đưa ra lời khuyên cụ thể về cách ngăn chặn spam bình luận. Liên quan đến thứ hạng và spam bình luận, chúng tôi thấy:

“Nội dung chất lượng thấp trên một số phần của trang web có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của toàn bộ trang web.”

Và:

“Google có thể xóa hoặc hạ cấp các trang tràn ngập spam do người dùng tạo để bảo vệ chất lượng kết quả tìm kiếm.”

Vào năm 2020, John Mueller, Người phát triển Công cụ Tìm kiếm của Google, đã trả lời một câu hỏi về cách Google xếp hạng các trang nội dung do người dùng tạo theo mức độ liên quan và chất lượng:

“Nội dung do người dùng tạo có thể có nhiều dạng, từ nhận xét ở cuối trang của doanh nghiệp, đến thảo luận giữa những người dùng, hoặc các trang hoàn toàn do người dùng viết.

Nhìn chung, Google không phân biệt giữa nội dung bạn đã viết và nội dung mà người dùng của doanh nghiệp đã viết. Nếu bạn để nó xuất hiện trên trang web của mình, chúng tôi sẽ xem đó là nội dung doanh nghiệp muốn xuất bản và đó là những gì chúng tôi sẽ sử dụng để xếp hạng. ”

Ông cũng nói thêm rằng,

“… Nếu website có một lượng lớn nội dung do người dùng tạo, hãy đảm bảo rằng nội dung đó đáp ứng các tiêu chuẩn xuất bản nội dung trên trang web.”

Liên quan đến các liên kết trong nội dung do người dùng tạo:

“… Theo mặc định, bạn có thể không thể đảm bảo cho các liên kết đã được thêm vào. Đối với những điều này, chúng tôi có một cách để cho chúng tôi biết rằng những liên kết này là nội dung do người dùng tạo với thuộc tính liên kết rel = “ugc”. ”

Vào năm 2021, Google đã phát hành một bài thuyết trình về UGC dành cho các nhà xuất bản AdSense. Họ mô tả các bình luận là:

“… một cách tuyệt vời để chủ sở hữu trang web xây dựng cộng đồng và lượng độc giả,  và do đó, các phần bình luận thường được sử dụng bởi những người gửi spam, những người chạy các chương trình tự động đăng spam để lạm dụng chúng (các bình luận).”

Một lần nữa, họ nói rằng Google không thể phân biệt giữa nội dung của doanh nghiệp và người dùng.

Nếu công ty không đảm bảo rằng nội dung do người dùng tạo đáp ứng các tiêu chuẩn xuất bản của mình, thì “… bình luận spam trên một trang có thể ảnh hưởng đến thứ hạng trang web doanh nghiệp”.

Kết luận: Nội dung do người dùng sáng tạo là một yếu tố xếp hạng

Theo Mueller, Google không phân biệt giữa nội dung doanh nghiệp đã viết và nội dung mà người dùng đã viết. Và nội dung là một yếu tố xếp hạng.

Do đó, nội dung do người dùng sáng tạo là một yếu tố xếp hạng.

Thật không may, nó cũng có thể có tác động tiêu cực đến thứ hạng của website, liên quan đến spam UGC.

Do đó, hãy tạo các nguyên tắc xuất bản khuyến khích người dùng gửi nội dung chất lượng – và luôn cập nhật việc kiểm duyệt nội dung do người dùng tạo trên trang web của bạn.

Nguồn: Is User-Generated Content (UGC) A Google Ranking Factor?, bởi Kristi Hines 

Tổng hợp và dịch: Happer.vn