o*****e

2023-05-15 06:47:23 78

Sản phẩm tốt, mịn mặc vào rất thoải mái. Keo dính chặt, rất an toàn. Thích hợp cho ngày ra nhiều.
Review sản phẩm
Whisper - Review Băng Vệ Sinh Whisper có cánh đêm 16 miếng
Công ty P&G

Sản phẩm Review: Băng Vệ Sinh Whisper có cánh đêm 16 miếng

Xem chi tiết sản phẩm