l*****2

2023-04-05 09:23:56 79

Giao hàng nhanh, nhưng mà gói hàng ẩu, thiếu tinh tế, gói một cục hàng bằng nilon xốp rồi dán nhãn lên chứ ko để vào thùng dc lun nên đi lấy hàng ngại muốn xỉu
Review sản phẩm
Whisper - Review Băng Vệ Sinh Whisper có cánh đêm 16 miếng
Công ty P&G

Sản phẩm Review: Băng Vệ Sinh Whisper có cánh đêm 16 miếng

Xem chi tiết sản phẩm