c*****y

2021-05-04 08:49:21 74

Shop giao đúng băng vệ sinh Whisper Skinlove Đêm 31 cm - Gói 6 miếng. Loại này em chưa sử dụng. Nhưng đa số băng vệ sinh của Whisper dày, chống tràn.
Review sản phẩm
Whisper - Review Băng vệ sinh Whisper Skinlove 31cm ban đêm gói 6 miếng
Công ty P&G

Sản phẩm Review: Băng vệ sinh Whisper Skinlove 31cm ban đêm gói 6 miếng

Xem chi tiết sản phẩm