h*****1

2021-05-18 13:54:06 82

Shop giao nhanh, đủ. Hàng nguyên vẹn không bị rách, được tặng 2 gói Nescafe, chưa dùng nên chưa đánh giá đc chất lượng
Review sản phẩm
Whisper - Review Băng vệ sinh Whisper Skinlove 31cm ban đêm gói 6 miếng
Công ty P&G

Sản phẩm Review: Băng vệ sinh Whisper Skinlove 31cm ban đêm gói 6 miếng

Xem chi tiết sản phẩm