alice.lucyvic

2023-05-13 13:10:53 75

Bọt dễ chịu, không làm rát da, giúp đầu dao cạo di chuyển dịu nhẹ hơn trên da. Bọt hương chanh so với hương bạc hà đem lại cảm giác dịu nhẹ hơn.
Review sản phẩm
Gillette - Review Bọt cạo râu Gillette 175g
Công ty P&G

Sản phẩm Review: Bọt cạo râu Gillette 175g

Xem chi tiết sản phẩm