h*****1

2023-01-31 02:28:59 30

Quay lun cả lúc đập hộp nhưng k up lên shopee đc, do dài tới 2 phút, đành phải cắt video
Mũ chắc chắn, xịn xò cực. Thích từ form, màu đến cách take care khách của shop
Mua đi mng uiii, nhìn ảnh là biết xịn xò con bò thế nào rồi á
Review sản phẩm
Royal Helmet - Review Mũ bảo hiểm 3/4 Royal M139
Royal Helmet

Sản phẩm Review: Mũ bảo hiểm 3/4 Royal M139 kính âm

Xem chi tiết sản phẩm