hiendang095

2023-05-15 03:02:26 69

Bỉm mỏng nhẹ, form gọn
Nhược điểm: thấm hút chưa đều lắm, bé nhà mình mặc dù không bú đêm nên tè ít nhưng bỉm vẫn bị ẩm nhiều lắm
Review sản phẩm
Pampers - Review Tã Quần Pampers Nhật Thượng Hạng
Công ty P&G

Sản phẩm Review: Tã Quần Pampers Nhật Thượng Hạng

Xem chi tiết sản phẩm