s*****1

2023-03-24 14:51:14 79

Trông chờ everyday mà giao lâu quá lâu đặt hôm 18 mà 23 mới có, còn lại oke từ CSKH đến đóng gói sản phẩm, lúc xem nhìn tưởng nhỏ ai ngờ đeo vào lại rộng nhưng mà sản phẩm bóp vào được nên không sao. Vừa xinh lun hehee