t*****1

2023-03-11 15:30:21 56

Shop đóng gói hàng rất kỹ, bọc chống sốc nhiều lớp nên hộp vẫn còn nguyên nè
Vòng xinh, màu đẹp, chất liệu cầm nặng tay, chữ khắc sắc nét