thuong1720

2023-04-13 13:15:58 69

Lần đầu mua của shop mà thấy thích thiệt sự. Giao hàng nhanh, đóng gói kỹ. Vòng đẹp vô cùng.