t*****3

2023-04-09 12:01:43 67

Shop gói hàng kĩ tư vấn nhiệt tình đặt tầm 1 tuần là có hàng vì mua lúc sale nên rẻ hơn đc gần tầm 100k chất lượng oke mẫu mã nhìn lạ có thể điều chỉnh đc độ rộng của vòng nên mua đeo thử nhìn chung là đẹp lắm