thuyy7694

2023-05-04 13:35:09 76

Giao hàng rất nhanh. Theo cảm nhận thì với giá này băng vệ sinh khá ổn, không bị ngứa, nổi mẩn
Review sản phẩm
Whisper - Review Băng vệ sinh Whisper cánh thường 10 miếng
Công ty P&G

Sản phẩm Review: Băng vệ sinh Whisper cánh thường 10 miếng

Xem chi tiết sản phẩm